COMPANY PROFILE

บริษัท นานาวัสดุเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

The begining

This is how it's began

บริษัท นานาวัสดุเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 30 ปี จากการรับทำเฟอร์นิเจอร์ ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อศรีเกียรติ - คุณแม่สุพร นิติภาวะชน ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ในนามที่ชาวหาดใหญ่รู้จักกันทั่วไปว่า “ร้านนานาเฟอร์นิเจอร์” ซึ่งมีทั้งรับเหมาตกแต่งภายใน จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสำเร็จรูป และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน  และจริงใจกับลูกค้าของทั้ง 2 ท่าน ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในสงขลาและต่างจังหวัด ประกอบกับการรู้จักประหยัดอดออม จึงทำให้กิจการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ home esenyurt escort edirne escort kütahya escort muğla escort konya escort

2539-2554

ปี 2539 - 2554

จากเงินทุนที่เก็บหอมรอบริบ จึงคิดจะเปิดร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ด้วย ร้านนานาวัสดุเฟอร์นิเจอร์ จึงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2539  ควบคู่กับการรับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์

เนื่องจากการจราจรในเมืองหาดใหญ่เริ่มแออัด รถติด  ทำให้ลูกค้าต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาไม่สะดวก ในปี 2554  จึงได้เปิด ร้านนานาโฮมเซ็นเตอร์ ขึ้นอีกร้านหนึ่ง ที่เส้นถนนเลี่ยงเมือง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่อยู่บริเวณรอบนอก และลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด


home esenyurt escort edirne escort kütahya escort muğla escort konya escort

2554 ถึงปัจจุบัน

ปี 2554 - ปัจจุบัน

ปัจจุบันถึงแม้เราไม่ได้รับเหมาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แล้ว ด้วยประสปการณ์ที่สั่งสม เราจึงได้คัดสรรวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ ตอบโจทย์การใช้งาน มาไว้บริการลูกค้าในราคายุติธรรม และยินดีที่จะให้คำปรึกษาหารือเสมือนเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่ง


พ่อสอนเสมอว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน"  จึงเป็นสิ่งที่ร้านเรายึดมั่นตลอดมาและจะยึดมั่นตลอดไป 


" คิดถึงงานเฟอร์นิเจอร์ คิดถึงนานาวัสดุเฟอร์นิเจอร์ และ นานาโฮมเซ็นเตอร์นะคะ "home esenyurt escort edirne escort kütahya escort muğla escort konya escort