ราคาเหล็ก สูงขึ้นเพราะอะไร?

Admin
21  ก.ย.  2564

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ราคาเหล็ก ในประเทศไทยมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปี 2563 ทาง YELLO เชื่อว่ามีพี่ ๆ หลายคนเกิดความสงสัยว่า มันเกิดอะไรขึ้น แล้วจะหยุดเมื่อไร ?

เนื่องจากวัสดุก่อสร้างประเภทเหล็กเป็นสินค้าปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของผู้คนเช่นเดียวกับสินค้าบริโภคภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างเช่น น้ำมัน หรือข้าวสาร ทำให้ราคาเหล็มีการปรับเปลี่ยนตามกำลังการผลิตและความต้องการของผู้คนบนโลก หากใครที่มีสามารถในการควบคุมการบริโภค และการผลิตของโลกได้ย่อมสามารถควบคุมราคาเหล็กได้เช่นกัน

ราคาเหล็ก จะหยุดเมื่อไร

ใครกันที่สามารถควบคุมราคาเหล็กของโลกได้ ?

อย่างที่พวกเรารู้กันว่าจีนเป็นประเทศที่ได้รับฉายาว่าเป็นโรงงานของโลกไม่เว้นแม้แต่สินค้าประเภทเหล็ก ด้วยศักยภาพกำลังการผลิตที่หมาศาล โดยตั้งแต่ปี 2543 ประเทศจีนมีการเปิดโรงงานผลิตเหล็กเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง จากแรงสนับสนุนของภาครัฐ เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและความต้องการภายในประเทศ รวมถึงรัฐบาลจีนมองว่าสินค้าเหล็กเป็นความมั่นคงทางอุตสหกรรมของประเทศ หากเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นก็คงจะเป็นอุตสหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเอง

จากการที่มีรัฐบาลจีนสนับสนุนการส่งออกสินค้าประเภทเหล็กกระจายไปทั่วโลก เพื่อรักษาราคาต้นทุนในการผลิต ส่งผลให้ราคาเหล็กทั่วโลกลดต่ำลงเป็นอย่างมาก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งทำให้โรงผลิตเหล็กของไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแข่งขันด้านราคาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงช่วงปลายปี 2562 – ต้นปี 2563 ที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้เกิดการปิดตัวของโรงงานในจีนจำนวนมากจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาลจีน รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศ ส่งผลให้ราคาเหล็กตกต่ำอย่างหนัก